GDPL

DISCLOSURE FORM WITH REGARD TO THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Dear Participant,                                                                

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. olarak kayıt sırasında edinmiş olduğumuz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak isteriz:

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük siz değerli katılımcımız tarafından kişisel bilgilerin uygulamada herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

● You may use your right to change, cancel and appeal the information provided by you by direct communication with the info@andnowweek.com e-mail address by stating clearly your name, surname, identification number, email address, and phone number.

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MCT Danışmanlık ve Eventus’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece MCT Danışmanlık ve Eventus bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilecektir.

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus çalışanları, üye işyerleri gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilecektir.

● Your information may be disclosed to the authorities if such information is requested by the official authorities and if it is necessary to make a statement to the authorities in accordance with the provisions of the applicable statutory legislation.

● You can always request and receive information of that your personal data has been processed, the purpose of processing, the third parties to whom data are transferred, the correction, deletion, anonymization or destruction of data.

Kayıt Sözleşmesi ve Politikaları’nı imzalayarak kayıt işlemi sırasında paylaşmış olduğunuz kendinizi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus’un toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkili olduğunu ve onay verdiğinizi, 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ve tarafınıza Formun bir nüshasının teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız.