0
You have 0 items in your cart

KVKK Bilgilendirme

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME FORMU

Değerli Katılımcımız,                                                                

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus Organizasyon Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. olarak kayıt sırasında edinmiş olduğumuz kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kanun’da düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak isteriz:

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük siz değerli katılımcımız tarafından kişisel bilgilerin uygulamada herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

Adınız, soyadınız, kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı açıkça belirterek info@mct.com.tr e-mail adresi ile doğrudan iletişime geçerek tarafınızca sağlanan bilgilerde değişiklik yapma, iptal etme ve bunlara itiraz etme hakkınızı kullanabilirsiniz.

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MCT Danışmanlık ve Eventus’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece MCT Danışmanlık ve Eventus bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilecektir.

Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus çalışanları, üye işyerleri gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilecektir.

Bilgileriniz resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilirsiniz.

Kayıt Sözleşmesi ve Politikaları’nı imzalayarak kayıt işlemi sırasında paylaşmış olduğunuz kendinizi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi MCT Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ve Eventus’un toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkili olduğunu ve onay verdiğinizi, 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğini ve tarafınıza Formun bir nüshasının teslim edildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaksınız.